Month: March 2018

รัฐบาลเปิดศูนย์ OSS 24 ชม. พร้อมปรับแผนลดขั้นตอน เพิ่มช่องทาง หนุนแรงงานต่างด้าวรายงานตัว-จัดทำประวัติ แนะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 มี.ค.นี้

Read more

สนช.เตรียมแก้พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์บังคับเจ้าของต้องขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง แก้ปัญหาหมาแมวจรจัด โรคพิษสุนัขบ้าระบาดระยะยาว แต่ไม่เกี่ยวการเก็บภาษีสัตว์เลี้ยง พร้อมตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงคุณภาพวัคซีนพิษสุนัขบ้า

Read more

ท่อลมร้อน (EXPANSION JOINT) กับวงการอุตสาหกรรมไทย หลายคนมักส่งสัย ท่อลมร้อนทำอะไรได้บ้าง วันนี้เรามีคำถาม และ คำตอบ เพื่อไขข้อข้องใจสำหรับหลายๆท่าน

Read more

หมอกควันหนาทึบบดบังดอยสุเทพจนหายไปจากตัวเมืองเชียงใหม่ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ หลังพบว่าวันนี้ฝุ่นควันจากไฟป่า และการเผาสะสมหนาแน่นจนทำให้ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นวันแรกในช่วงประกาศ 51 วันห้ามเผาทุกชนิด PM10 พุ่งทะลุ 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้ว

Read more

กรมสุขภาพจิต ชี้ “คนแก่” ฆ่าตัวตายสำเร็จสูงอันดับ 2 ของประเทศ ด้าน “ตำรวจ” กลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วย พบแนวโน้เพิ่มขึ้นจากปีละ 29 ราย เป็นเฉลี่ย 34 ราย ส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี ยศดาบตำรวจ รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปราม เหตุเจอภาวะวิกฤตในชีวิต และเหตุการณ์สะเทือนขวัญบ่อย

Read more

กรมสุขภาพจิต ชี้สถิติการฆ่าตัวตายสำเร็จในผู้สูงอายุสูงเป็นอันดับ2 ต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุสำคัญมาจาก ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด , โรคเรื้อรังทางกาย , และโรคซึมเศร้า ตามลำดับ

Read more

ฉนวนกันเสียง การดูดซับเสียง/ควบคุมเสียง การควบคุมเสียงสำหรับอาคาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งาน ของแต่ละพื้นที่ใช้สอยในอาคาร โดยเสียงที่มีผลกระทบต่ออาคารจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือเสียงจากภายนอกอาคาร (External Noises) และเสียงจากภายในอาคา(Internal Noises)การป้องกันเสียงจากภายนอก สามารถที่จะป้องกันเสียงได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

Read more