เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสุขภาพแม่และเด็กในเขตว่านซานเมืองถงเหรินมณฑลกุ้ยโจวเขาได้ย้ายมาปฏิบัติงานขจัดความยากจนที่หมู่บ้านเวิ่งเป้ยตำบลอ๋าวจ้าย ของเขตนี้ในเดือนสิงหาคมปี 2017 และได้พบกับ ถานลี่เฟย ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ขจัดความยากจนแห่งตำบลอ๋าวจ้ายระหว่างปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อขจัดความยากจนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่

พานและถานได้ช่วยเหลือเกื้อกูลและดูแลซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ความรู้สึกดีๆ ก็ค่อยก่อตัวขึ้นจากมิตรภาพและความใกล้ชิด จนผลิบานกลายเป็นความรักในที่สุดทั้งสองตั้งใจจะจัดงานแต่งงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2018 แต่ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาสำคัญของเขตว่านซานซึ่งกำลังต่อสู้กับความยากไร้อย่างยากลำบาก ถานและพานจึงตกลงเลื่อนการแต่งงานออกไปก่อนเพื่อให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และงานแต่งงานก็ถูกเลื่อนกำหนดอีกหลายครั้งด้วยปัญหาสุขภาพของพาน ในที่สุด เดือนกันยายนปี 2018 เขตว่านซานก็หลุดพ้นจากความยากจน และคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านเวิ่งเป้ยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ถานและพานร่วมปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน ก็มีพัฒนาการขึ้นมาก ทั้งยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพิเศษต่างๆ ที่นำรายได้มาสู่ชาวบ้านมากมาย