ผู้ตอบแบบสอบถามยังตั้งชื่อว่าชีวิตครอบครัวการศึกษาเป็นสาเหตุ กระตุ้นการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น หลายคนเชื่อว่าการใช้ยาเสพติดและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของความรุนแรง ทางการได้กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนในการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก สถิติแสดงให้เห็นว่าจนถึงปีนี้อย่างน้อยหกคนทุกวันเป็นเหยื่อของความรุนแรง

จากจำนวนผู้เสียชีวิต 2,710 คนส่วนใหญ่เป็นเยาวชน 1,774 คนได้รับความเดือดร้อนจากมือญาติของตัวเอง จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 2,043 คน ผู้ตอบแบบสอบถามยังกล่าวถึงความรุนแรงต่อปัญหาเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ถูกต้องและความเครียด” คุณพรรดิ์วิมลศิริรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเมื่อวานนี้ หน่วยสำรวจของกระทรวงของเขาร่วมมือกับ NIDA Poll เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 4,800 คนในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา